Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Zpracovávané osobní údaje:

Evidence obyvatel
Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Stachy
Kategorie příjemců údajů OÚ Stachy, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let

Personální a platová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území obce Stachy
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 let po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 15 let

Web kamery

 

Webkamera Radnice Stachy 

Webkamera Stachy 

Webkamera ČHMÚ - Meterologická stanice Churáňov

Geoportál GEPRO

geoportal banner