Informace o zpracování osobních údajů

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 15 let

Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Stachy starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stachy
Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 1 rok

Obecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy, soudy
Doba uchování: 5 let

Web kamery

 

Webkamera Radnice Stachy 

Webkamera Stachy 

Webkamera ČHMÚ - Meterologická stanice Churáňov

Geoportál GEPRO

geoportal banner