Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Zpracovávané osobní údaje:

Evidence obyvatel
Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Stachy
Kategorie příjemců údajů OÚ Stachy, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let

Personální a platová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území obce Stachy
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 let po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 15 let


Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 15 let

Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Stachy starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stachy
Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 1 rok

Obecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy, soudy
Doba uchování: 5 let


Evidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 20 let

Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 10 let

Stavební řízení
Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let  

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor
Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce
Kategorie příjemců údajů: OÚ Stachy
Doba uchování: 5 let

Web kamery

 

Webkamera Radnice Stachy 

Webkamera Stachy 

Webkamera ČHMÚ - Meterologická stanice Churáňov

Geoportál GEPRO

geoportal banner